בנימין זאב הרצל

בנימין זאב הרצל היה מנהיג יהודי ציוני חשוב מאוד.

הרצל נולד בשנת 1860 בהונָגרָיה, ולמד שם בבית הספר היהודי.

לאחר מספר שנים עברה המשפחה לִוויָנה, ושם למד הרצל באוניברסיטה. בשנים 1891 – 1895 עבד הרצל כעיתונאי בפריז.

בצרפת הייתה אז אנטישמיות. אנשים צעקו ברחוב: "מוות ליהודים!". זה השפיע על הרצל מאוד, והוא הבין, שיש רק פתרון אחד לבעיית האנטישמיות: צריך להקים מדינה עצמאית ליהודים. הרצל כתב ספר בשם: "מדינת היהודים", בספר יש רעיונות והצעות איך להקים את המדינה. 

הרצל נפגש עם מנהיגים חשובים באירופה, וביקש מהם לעזור ליהודים להקים מדינה, אבל רוב המנהיגים התנגדו לרעיון. הרצל נפגש גם עם יהודים מפורסמים, כדי להסביר להם את הרעיונות שלו, ולשכנע אותם שהרעיונות חשובים. יהודים רבים בעולם לא הסכימו אתו, רק מעטים שמחו לשמוע אותו במיוחד היהודים שחיו בארץ ישראל. כאשר הגיע הרצל לביקור בארץ, הם קיבלו אותו בשמחה גדולה. בשנת 1897 הזמין הרצל מנהיגים יהודים רבים להשתתף "בקונגרס הציוני" הראשון בעיר בֶזל בשוויץ.
 
בקונגרס קם הרצל ואמר: "אם תרצו – אין זו אגדה", כלומר: צריך להאמין, ואז תהיה מדינה יהודית בארץ ישראל. כ 50 שנים לאחר מכן בשנת 1948 ,קמה מדינת ישראל. ב 3 ביולי 1904 כ' בחודש תמוז תרס"ד מת הרצל, והוא היה רק בן 44 .