בית ספר בן גוריון

חזון בית הספר:

תלמיד ההווה שלנו הוא אזרח ומנהיג המחר. ביה"ס יעמיד לרשות תלמידיו סביבה אנושית ולימודית מאתגרת ומתחדשת כל העת, שתאפשר לפתח את הניצוץ האישי בכל אחת ואחד, לטפח ערכיות ותכונות מנהיגותיות ולפתח הרגלים ומיומנויות להתמודדות עם אתגרי העתיד.
 

תפיסה חינוכית:

בכל תלמיד קיים ניצוץ, בעזרת אסטרטגיות הוראה, פיתוח גמישות מחשבתית וסביבה מאתגרת יוביל בית הספר את התלמיד לפיתוח מנהיגות אישית שתשרת אותו ואת הקהילה.